Svobodně jde žít, mám-li v sobě pořádek

Čtyřka Disků mluví o správných hranicích ve vztazích. O potřebě mít všechny své vztahy nastaveny na té správné hranici, jelikož jen tak budou fungovat. Je možná ideální začít tím, že úplně vše v životě je vztah. Vztah k sobě, své duši, svému tělu, péče o tu duši a o tělo, životospráva je vztah, aktivní pohyb je vztah, […]

Čtyřka Disků

Čtyřka Disků vysvětluje princip jednoty, a potažmo i důvody, proč se v životě cítit naprosto bezpečně. A k tomu do třetice odkrývá princip harmonie neboli správně nastavených hranic. Pojďme se postupně na ty principy podívat a udělejme si v nich jasno. Jednota = propojení První z principů Čtyřky Disků je pochopení, že nejsme navzájem oddělení a náhodně se zde […]

Čtyřka Disků (6-1-2018)

Šestý den v roce a už tu máme podruhé Čtyřku Disků. Pojďme ji tedy prozkoumat z maličko jiného úhlu pohledu. Pojďme se trochu jinak kouknout na ono avizované bezpečí. Bezpeční se můžeme cítit jedině tehdy, víme-li, že nejsme oddělená bytost, tělíčko někde v nekonečném prostoru. Vnímáme-li se tak, zákonitě se musíme cítit slabí, odcizení, odkázaní sami na sebe, […]

Čtyřka Disků (1-1-2018)

Dnes jsem vytáhl jako kartu dne Čtyřku Disků. Tahle Čtyřka nás učí, jak se cítit v životě bezpečně, tedy neohroženě. On totiž život naprosto bezpečný je, my se tak jen často necítíme. Ovšem nikoli vinou života, ale svého pohledu na něj. Pocity ohroženosti a nejistot vycházejí vesměs z dojmu, že jsme odděleni od celku. Neuvědomujeme si, že […]

top