Žije se pro radost, vše ostatní je prachobyčejný boj

Rád bych napsal s využitím Tarotu o radosti. Ona je totiž skutečným smyslem žití. Život jsme si přišli užít, což znamená — žít jej pro radost. Bude dobré začít tím, jak žití pro radost vlastně vypadá. Je to jednoduché — o nic vám nejde. Pro vše, co děláte, nemáte žádný jiný motivátor, než chuť to dělat. […]

XI: Síla (30-1-2018)

Na dnešní den ukázal Tarot téma XI: Síla. Myšlena je síla skutečná, tedy trvalá a zároveň taková, která negeneruje odpor (protisílu) a tudíž boj. Už toto je dobré si uvědomit — síla generující boj ve skutečnosti není silou, je to snažení. Plyne z mylných představ o potřebě soupeřit, usilovat, ze strachu a pocitu oddělenosti. Je tedy […]

Tarot pro osobní rozvoj — XI: Síla

Karta XI. Síla objasňuje zákon tvoření. Jasně definuje, že jedinou silou, utvářející život, je naše vlastní uvažování neboli proudění informací, ktré vysíláme do světa. Všemu jím nastavujeme jasnou podobu i chování. Často se hovoří o „síle myšlenky“, ale já myslím, že je lepší mluvit o „síle podvědomí“. To proto, že síla vědomých myšlenek sama o […]

top