Prigl (Šulák, obora, Tři kříže, Zouvalka)

18,6 km dlouhý okruh vede od přístaviště Brněnské přehrady po jejím levém břehu až k restauraci Princezna, odkud se trasa odklání nad Rozdrojovice, dále Kuřimskou oborou k Třem křížům, nad Zouvalku a odtud podél přehrady zpět.

Délka: 18,6 km Terén: mírně zvlněný Zobrazení, profil, export GPX: zde


ico-black-sStart této trasy — zastávka Přístaviště v Brně-Bystrci, dostupná tramvají. Od zastávky dojdeme k přístavišti Brněnské přehrady, odkud se vydáme vpravo k přehradní hrázi, elektrárně a pomníkům z dob druhé světové války.

Podél přehrady pokračujeme stezkou k plážím až k restauraci Princezna. Zde se od přehrady odkloníme nahoru nad Rozdrojovice, odkud pokračujeme do Kuřimské obory. Ta nás zavede k turistickému přístřešku s nedalekou Bílou studánkou (je dost zastrčená, hlavně v létě obrostlá vysokou trávou, takže kdo ji nezná, nevšimne si).

Od odpočívadla pokračujeme k poutnímu místu Tři kříže (ve skutečnosti tam stojí čtyři, jeden dřevěný stojí trochu bokem a jde snadno přehlédnout), od kterých se vydáme křížovou cestou (v protisměru) k rozcestníku, kde se naše cesta otočí a začneme se vracet.

Projdeme Přírodní park Podkomorské lesy, kterým dojdeme až k Junácké louce a rozcestníku Nad Zouvalkou. Tím jsme se vrátili k přehradě, podél níž se vydáme zpět. Cestou mineme další turistický přístřešek, až nakonec dojdeme k restauraci U Šuláka, odkud dojdeme už známou cestou zpátky k přístavišti.

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top