Být se vším v souladu, to je zdroj všeho bohatství

Být se vším v souladu neboli s ničím nebojovat, To je smyslem života, jehož naplněním končí etapa, kdy se člověk potýká se svými názory neboli nezralostí (naivitou, zkreslenou realitou). V naší škole se učíme, že život má dvě etapy (fáze). Ta první se jmenuje „fáze mých vnitřních změn“, která je charakteristická tím, že je člověk vystavován provokujícím […]

XXI: Universum (26-1-2018)

Dnes nám Tarot ukazuje poslední kartu Velkých Arkán. XXI: Universum je završením vývojového cyklu, během kterého v nás něco zrálo. Už víme, že vše hodnotné v životě musí projít procesem zrání, kde od počáteční touhy (chuti něco změnit nebo dokázat), následné vize (správně Vesmíru definující, co to bude) přes všechny tréninky (zpracované Automatickou pračkou) až do stavu […]

Tarot pro osobní rozvoj — XXI: Universum

Poslední karta Velkých Arkán představuje završení cesty Blázna, na níž sbíral své životní zkušenosti. Všechna tajemství (arkána), která mu jednotlivé archetypy postupně odkryly a která poté vstřebal, se zde spojila v celek. Puzzle životních principů se poskládalo, všechny dílky do sebe zapadly. Blázen se stal celistvou osobností, schopnou si život naplno užívat, protože pochopil pravidla hry […]

top