Emoce životu neprospívají

Žít bez emocí. To nás učí Dvojka Holí, jejíž tajemství (neboli řečí Tarotu arcanum) zní — pod vlivem emocí se nikdo nedokáže chovat správně. Proto kdykoli to děláš, něco vořeš. Emoce jsou každodenním sparingpartnerem běžného člověka. Je dobré si uvědomit, že emoce nejsou jen silné výkyvy nálad, ale i zcela jemné, mnohými lidmi neregistrované. Řečeno […]

Dvojka Holí (17-1-2018)

Na dnešek nám vyšla Dvojka Holí. Tato karta učí, jak zvládat důležité situace, což je možná důležitější, než se na první pohled zdá. Ona důležitost nám naplno dojde až s pochopením, že všechny důležité situace se zvládají stejným způsobem. Dvojka Holí tedy představuje návod, jak to správně dělat (i že to jde správně zvládat jedině takto). […]

Dvojka Holí

Dvojka Holí učí principu, který nám umožní zvládnout libovolnou situaci. Což je velice důležitý princip, když si uvědomíme jednu podstatnou skutečnost — všechny problémy vznikly jediným způsobem: člověk se dostal do situace, kterou nezvládl. Navažme vysvětlením, co znamená nezvládnout situaci. Je tím myšleno zachovat se v ní jinak, než člověk měl. Což má ještě své pokračování, […]

Jak zvládnout každou situaci

Pro dnešní povídání jsem intuitivně vytáhl Dvojku Holí, tak si tedy povíme něco o ní. Na kartě jsou pouze dvě věty, obě naprosto stěžejní. Popisují princip, jak zvládnout KAŽDOU situaci. Dvojka Holí právě kvůli umění zvládat situace v Tarotu je. Jako obvykle jde o princip jednoduchý, ale kdo jej nezná, kdo jej nemá nacvičený, zachová se […]

top