bohatství

Životní úroveň je úroveň, na jaké o všem uvažuji

Když se o bohatství někde mluví nebo píše, obvykle nás při tom napadají peníze, případně to, co za ně lze pořídit. Od stejných úvah obvykle odvozujeme i svou představu životní úrovně — jdeme na to majetkově. Takové pohledy jsou ale povrchní, nejdou vůbec k jádru věci a tudíž se ani neblíží realitě. K té se přiblížíme mnohem […]

Tarot pro osobní rozvoj — XII: Viselec

Karta Viselce se nachází uprostřed řady Velkých Arkán, a není to jen tak samo sebou. Je jakýmsi předělem mezi světem fyzickým (hmotným) a informačním (myšlenkovým, duchovním). Viselec zaujme na první pohled tím, že visí hlavou dolů, vzhůru nohama. Svou otočenou polohou avizuje nesmírně důležitou skutečnost: život funguje naopak, než si myslíme. A Viselsec už to […]

Tarot pro osobní rozvoj — XI: Síla

Karta XI. Síla objasňuje zákon tvoření. Jasně definuje, že jedinou silou, utvářející život, je naše vlastní uvažování neboli proudění informací, ktré vysíláme do světa. Všemu jím nastavujeme jasnou podobu i chování. Často se hovoří o „síle myšlenky“, ale já myslím, že je lepší mluvit o „síle podvědomí“. To proto, že síla vědomých myšlenek sama o […]

Tarot pro osobní rozvoj — X: Kolo štěstí

U Kola štěstí bychom měli podobně jako v případě karty VII: Vůz vnímat nikoli ono kolo, ale toho, kdo je drží v ruce. Protože nikdy nejde o kolo jako takové, ale o lodivoda, který drží pevně v rukách kormidlo plavidla, na kterém pluje svým životem. Je dobré připomenout, že svůj život máme každý plně ve své moci, že […]

teď a tady

Šťastný jsem, umím-li žít teď a tady

Přestože úsloví „teď a tady“ zná snad každý, pro většinu z nás je to jen pojem bez hlubšího obsahu. Obvykle jen cítíme, že tak určitě nežijeme, že často běháme myšlenkami sem a tam, v prosotru i v čase. Pojďme si v tom udělat jasněji, ukažme si, jak to s tím běháním myšlenek je a proč se tak děje. Mnohem lépe […]

Tarot pro osobní rozvoj — IX: Poustevník

Poustevník není zdaleka jen tím, kdo při potřebě uspořádat myšlenky a záležitosti zaleze do samoty, namísto aby běhal po známých a rozebíral své záležitosti s nimi. On toho umí (a učí) mnohem víc. Poustevník si dokáže dokonale povídat s Vesmírem, tma a samota jsou pro něj jen vhodnými podmínkami, za kterých ví, že je ideální to dělat. […]

volnost

Přání (záměr) vyžaduje volnost

Když si něco přejeme splnit nebo změnit, často se to vydáváme hledat. Uděláme si z toho momentální životní téma. Nejčastěji práci, partnera, finance… Myslíme na to, rozebíráme to s blízkými, vymýšlíme možnosti a strategie, snažíme se „tomu chodit aktivně naproti“, ve snaze zvýšit pravděpodobnost úspěchu. Zní nám to logicky, navíc nás k tomu vnitřně tlačí potřeba věc vyřešit. […]

iluze

Proč si generujeme problémy?

Do problému se každý z nás dostane pouze jedním jediným způsobem — nesprávnou reakcí. Ocitneme se v situaci, která od nás očekává reakci A, ale my se zachováme způsobem B, C, D, E, F… Proč? Situace nás totiž oklame. Umění úspěšně žít spočívá ve schopnosti se klamat nenechat. Zachovat se vždy tak, jak od vás situace očekává. […]

Tarot pro osobní rozvoj — VIII: Vyrovnání

Podobně, jako mi při kartě Blázen naskakuje v hlavě spíš pojmenování Hrdina, u karty Vyrovnání se mi víc líbí název Harmonie. Právě o ní tato karta pojednává, vysvětluje, co ji narušuje, jak jí dosáhnout i jaký má význam pro kvalitu našeho žití. Samozřejmě nám jde o harmonii trvalou a zároveň na ničem nezávislou. Naše podvědomé bloky […]

Skryté místo (4 karty)

Skryté místo nabízí čtyři pohledy na osobnost člověka. Můžete jím samozřejmě zkoumat kohokoli, nejen sami sebe. Na zkoumaného se při tom díváte ze dvou základních hledisek: jak se vnímá on sám, a jak jej vnímá jeho okolí. Obojí je důležité, protože mezi těmito pohledy často existují rozdíly, což si často neuvědomujeme. Každý člověk nosí ve […]

princip samovolnosti

Má-li něco fungovat, musím to umět nechat proudit

Celý Vesmír je poháněn zákonem samovolnosti. Ten říká, že vše funguje jedině tehdy, když svou představu o tom nechávám samovolně proudit. Někdy se tento zákon nazývá „zákon nulového úsilí“ nebo „zákon odpoutanosti“. Oba alternativní názvy mají něco do sebe. Nulové úsilí naznačuje, že o nic, co si přeji, nesmím nijak usilovat, snažit se, honit se […]

Příští krok (4 karty)

Příští krok je skvělým rádcem na cestě k vašemu cíli. Každá taková cesta se totiž skládá z dílčích kroků, které mají za úkol dosáhnout konkrétního průběžného výsledku — udržují vás ve správném směru. Svého cíle dosáhnete poté, co učiníte všechny potřebné kroky. Výklad funguje jako navigátor. Ukáže vám stav záležitosti, kterou se zabýváte, ukáže, co momentálně není […]

Řešení situace (3 karty)

Řešení situace je úplně jednoduchý přímočarý výklad, který odhaluje vaše prožívané pocity v souvislosti se zkoumanou záležitostí. Navrhuje vám správné řešení a ukazuje i výsledek, ke kterému to povede, zachováte-li se podle rady Tarotu. Někdy je právě jednoduchá rada tím, co právě potřebujete, bez zbytečného zkoumání, a právě pro takové situace je tento výklad ideální. Každý […]

Změna trendu vývoje (5 karet)

Někdy cítíte, že se věci nevyvíjejí, jak si přejete. Prožívaná situace ve vás probouzí vnitřní neklid, tendence ji řešit, vaše mysl se jí pořád zabývá. V takových chvílích je dobré si vždy připomenout zákon, že vše má tendenci se vyvíjet přesně tak, jak si to v hlavě nastavíte. Budete-li očekávat problémy, přijdou. Budete-li ale očekávat zdárné vyřešení, […]

Tarot pro osobní rozvoj — VII: Vůz

Karta Vůz představuje Blázna otrkaného zkušenostmi. Je to karta zaměřená na umění jít za svými cíli tak, aby se skutečně plnily i naplnily. Nezbytným pilířem tohoto umění je zodpovědnost. Bez ní nikdy k žádnému cíli nedojdete, nikdy vám nic nebude kloudně fungovat, pořád budete něco řešit, vracet se stále do stejného bodu (bloudit v kruzích) a cítit […]

Tarot pro osobní rozvoj — VI: Zamilovaní

Zamilovanost v sobě nese indície, určující, jak to s tou (mojí) láskou vlastně je. Odkrývají, na čem své vztahy stavím a zda to vůbec láska je, jestli to náhodou není něco úplně jiného. Zamilovaní jsou kartou o mezilidských vztazích (nikoli jen partnerských), ukazují, čím je tvořena jejich kvalita. Jsou to právě každodenní kontakty s druhými, v nichž se láska […]

stručný tarot

Online karty: Stručný Tarot pro osobní rozvoj

Tarot pro osobní rozvoj existuje i v této stručné verzi. Je to vhodný doplněk ke „klasické“ podobě karet, vhodný například když si potřebujete rychle připomenout přirozený princip, který je pro vás momentálně důležitý, který vás ihned uklidní nebo správně nasměruje. Se stručnou verzí Tarotu se dobře pracuje i dětem. Zcela nenásilně objevjí životní principy, které se […]

online karty

Online karty: Rychlá pomoc

Karty Rychlá pomoc jsou doplňkem karet tarotových. Stejně jako Tarot pracují s intuicí, což znamená, že je potřeba při otáčení karty myslet na otázku. Tou správnou otázkou v případě Rychlé pomoci je „Co si právě teď potřebuji uvědomit?“.

Čistím své tělo: očista cév od tuku a vápníku

Jednou z nezbytných vlastností zdravě fungujícího těla je průchodnost cév. Jejich zanášením se zvyšuje krevní tlak, a to s sebou nese řadu nepříjemností. Mnoho tenkých cév se zanáší úplně, takže dochází k nedokrvování kůže, orgánů, tkání i dalších částí těla a důsledky by byly na dlouhý seznam nepříjemností s tím spojených. Nezdržujme se seznamy, pojďme si ukázat, jak jednoduše […]

meditace

Meditace = péče o mou přitažlivost

Meditace má řadu forem. Obvykle při ní jde buď o to si něco „sugerovat“, jde tedy o autosugesci, anebo „jen sledovat a klidnit“ své myšlenky. O obou formách chci dnes napsat to podstatné, protože je v tom mnohem víc, než se zdá. A je dobré to vědět, rozumět, o co vlastně jde. Meditace je vesmírně jednoduchá […]

1 21 22 23 24 25
top